1 » Zasady reklamacji2

Zasady reklamacji

Wszystkie sprzedawane towary są fabrycznie nowe, nieużywane, oraz objęte gwarancjami producentów.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek towaru, prosimy o kontakt celem ustalenia dalszego postępowania:
- bezpośredniej wysyłki do serwisu gwaranta,
- dostarczenia do siedziby Antemon w celu weryfikacji usterki i przekazania do serwisu gwaranta,
- dostarczenia do siedziby Antemon w celu weryfikacji usterki i wymiany.
 
Przejdź do strony głównej